محتوای آزمون PET

آگوست 31, 2017

محتوای آزمون PET

آزمون PET از سه دفترچه تشکیل شده است که مهارت‌های اصلی زبان انگلیسی متقاضی را مورد سنجش قرار می‌دهد. دفترچه اول مربوط به مهارت‌های خواندن و […]