دوره های اسپیکتل

دوره انگلیسی 1 ماهه

logo
 • کد A: مکالمه آموزشی 20 دقیقه در هر روز

کد A

logo
تومان150.000/ ماهیانه

مدت دوره: یک ماه (هر روز، به مدت چهار هفته)

دوره انگلیسی 3 ماهه

logo
 • کد B: مکالمه آموزشی 20 دقیقه در هر روز

کد B

logo
تومان400.000/ 3 ماهه

مدت دوره: سه ماه (هر روز، به مدت دوازده هفته)

دوره انگلیسی 6 ماهه

logo
 • کد C: مکالمه آموزشی 5 دقیقه در هر روز

کد C

logo
تومان700.000/ 6 ماهه

مدت دوره: شش ماه (هر روز، به مدت بیست و چهار هفته)

دوره عربی 1 ماهه

logo
 • کد A: مکالمه آموزشی 5 دقیقه در هر روز

کد A

logo
تومان150.000/ ماهیانه

مدت دوره: یک ماه (هر روز، به مدت چهار هفته)

دوره عربی 3 ماهه

logo
 • کد A: مکالمه آموزشی 5 دقیقه در هر روز

کد A

logo
تومان400.000/ 3 ماهه

مدت دوره: سه ماه (هر روز، به مدت دوازده هفته)

دوره عربی 6 ماهه

logo
 • کد A: مکالمه آموزشی 5 دقیقه در هر روز

کد A

logo
تومان700.000/ 6 ماهه

مدت دوره: شش ماه (هر روز، به مدت بیست و چهار هفته)

دوره روسی 1 ماهه

logo
 • کد A: مکالمه آموزشی 5 دقیقه در هر روز

کد A

logo
تومان150.000/ ماهیانه

مدت دوره: یک ماه (هر روز، به مدت چهار هفته)

دوره روسی 3 ماهه

logo
 • کد A: مکالمه آموزشی 5 دقیقه در هر روز

کد A

logo
تومان400.000/ 3 ماهه

مدت دوره: سه ماه (هر روز، به مدت دوازده هفته)

دوره روسی 6 ماهه

logo
 • کد A: مکالمه آموزشی 5 دقیقه در هر روز

کد A

logo
تومان700.000/ 6 ماهه

مدت دوره: شش ماه (هر روز، به مدت بیست و چهار هفته)

مشتریان اسپیکتل درباره این دوره های چه می گویند

.

 • به دلیل اعتماد به نفس پایین از بودن در کلاس های دسته جمعی فرار می کردم و به دلیل هزینه بالای کلاس های خصوصی نمی تونستم اون طوری که می خوام زبان رو یاد بگیرم . بعد از اینکه در اسپیکتل ثبت نام کردم دیدم با هزینه مناسب و کم می تونم یک معلم خصوصی و یک شیوه مخصوص به خودم رو توی یاد گیری زبان داشته باشم
 • به خاطر علاقه زیادم به زبان انگلیسی و هرزینه مناسب در اسپیکتل ثبت نام کردم قبل از این اتفاق اطلاعی راجع به شیوه کار و تدریس اسپیکتل نداشتم ولی در همون جلسات اول متوجه نظم کار در جزوات و مطالب آموزشی شدم . اتفاق خوب این بود که در مورد هر موضوعی که خودم می خواستم و علاقه داشتم مربی ، کلاسم رو برگزار می کرد
 • من به خاطر ماموریت های کاری در شغلم زمان زیادی را در خارج از کشور هستم . مهارت خوبی در زبان داشتم اما دامنه لغات و مهارت صحبت کردنم بسیار کم و ضعیف بود . اما شیوه  آموزشی نوین و جدید اسپیکتل به من در شغلم کمک زیادی کرد همچنین من در ماموریت خارج از کشورم ارتباطم را با معلم خصوصی حفظ می کنم و در هر جایی اسپیکتل به کمک من میاد.
 • توانایی من در زبان انگلیسی بسیار بالا بود . در زمان تحصیل زمان زیادی برای یادگیری زبان اختصاص دادم اما به دلیل فرار بودن زبان باید این رویه را ادامه می دادم ولی به خاطر اینکه وقت کافی نداشتم نمیتوانستم در کلاس های زبان شرکت کنم تا اینکه با اسپیکتل آشنا شدم و حالا هر روز مهارت من در زبان تقویت میشه .
 • - دختر من علاقه زیادی به کلاس زبان نداشت  خودم هم هیچی از انگلیسی بلد نبودم و نیاز زیادی به یادگیری داشتم . بعد از ثبت نام در اسپیکتل خودم و دخترم پیشرفت خیلی خوبی توی زبان داشتیم و حالا تسلط خیلی بالایی درصحبت کردن هم پیدا کردیم .