محتوای آزمون PET

محتوای آزمون PET

آزمون PET از سه دفترچه تشکیل شده است که مهارت‌های اصلی زبان انگلیسی متقاضی را مورد سنجش قرار می‌دهد. دفترچه اول مربوط به مهارت‌های خواندن و نوشتن (Reading و Writing) است و پنج بخش شامل ۳۵ پرسش به مهارت خواندن و سه بخش شامل ۷ پرسش به مهارت نوشتن اختصاص داده شده است. شرکت‌کنندگان نود دقیقه فرصت دارند تا به این سوالات پاسخ داده و ۵۰ درصد از امتیاز کل برای موفقیت در این آزمون را کسب کنند. هدف از این بخش، سنجش توانایی شرکت‌کننده در خواندن و درک هدف اصلی علائم، روزنامه‌ها و مجلات و استفاده از لغات و ساختارهای دستوری به طور صحیح است.

دفترچه دوم آزمون PET به مهارت شنیدن (Listening) اختصاص یافته است که از چهار بخش شامل ۲۵ پرسش تشکیل شده است. مدت زمان مجاز برای پاسخ دادن به این سوالات ۳۶ دقیقه بوده و ۲۵ درصد از امتیاز کل به مهارت شنیدن تعلق دارد. هدف از این بخش این است که شرکت‌کننده یک سری از گفتگوها شامل اخبار و بحث‌ها در مورد زندگی روزمره را دنبال کرده و درک کند.

آخرین بخش به مهارت صحبت کردن (Speaking) تعلق دارد که از چهار بخش تشکیل شده و به هر جفت شرکت‌کننده حدود ۱۰ الی ۱۲ دقیقه زمان داده می‌شود تا مهارت‌های خود را در قالب یک گفتگوی دونفره نمایش دهند. ۲۵ درصد از امتیاز کل به مهارت صحبت کردن تعلق می‌گیرد. این بخش نشان می‌دهد مهارت مکالمه انگلیسی شرکت‌کنندگان در هنگام شرکت در گفتگو چگونه است. شرکت‌کنندگان باید به سوالاتی پاسخ داده یا سوالاتی را مطرح کنند و در مورد مسائلی مانند علایق و اهداف خود صحبت کنند. این بخش به صورت رو در رو با دو یا چند متقاضی دیگر و دو آزمون‌گیرنده انجام می‌شود. این امر باعث می‌شود نتیجه آزمون واقعی‌تر و قابل اعتماد‌تر باشد.